Menüler

Balıkesir Balya Gökmusa Göleti İnşaatı Hızla Devam Ediyor…

25.09.2017Balıkesir ili, Balya ilçesine bağlı Gökmusa mahallesinin 0,7 km batısında Kızılcık deresi üzerindedir.

Gövde tipi                                          : Kil çekirdekli toprak dolgu        

Gövde hacmi                                     : 173 027 m³

Normal Göl Hacmi                             : 416 000 m³

Gövde yüksekliği                               : 25,50 m

Sulama alanı                                     : 66 ha

2017 yılı ödeneği ile tamamlanak işler:

90 000 m3 kazı imalatı 

Enjeksiyon işleri 

Ek ödenek ile tamalanacak işler:

200.000 m3 dolgu yapılarak iş tamamlanacaktır.

6.000 m3 dipsavak-dolusavak betonu dökülecektir.

95 ton demir imalatı yapılacaktır.

50.000 m³ yol kazısı ve 20.000 m³ yol dolgusu imalatı tamamlanacaktır.

Gölet ölçüm teçhizatı imalatı tamamlanacaktır.

Cebri boru ve Vana imalatları tamamlanacaktır.