Menüler

Çamköy Göletinde Beklenilen Sona Yaklaşıldı…

06.11.2017     Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Çamköy mahallesinde inşa edilen Çamköy göleti kil çekirdekli ve kaya dolgu tipindedir. Rezervuarda depolanacak 453 000 m3 su ile 690 ha tarım arazisi sulamaya açılacaktır.

     2017 yılı birim fiyatı ile toplam maliyeti 7 545 802,00 TL olan göletin ekonomiye katkısı ise 743 820, 00 TL’ dir. Çamköy göleti 2017 yılı sonu itibari ile tamamlandığında çiftçiler hasretle bekledikleri suya kavuşturulacaktır.