Menüler

Çanakkale Yenice’de 1.270 Dekar arazi Sulamaya açıldı…

10.11.2017     Çanakkale ili Yenice ilçesinde bulunan Torhasan gölet ve sulamasının inşaatı tamamlanarak rezervuarında 827.000 m3 su biriktirme hacmi ile 1.270 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı.

     İş kapsamında, 5 282 m HDPE boru döşeme ve 41 adet sanat yapısı bulunan Torhasan göletinin temelden yüksekliği 26 m ve homojen dolgu tipindedir. Toplam maliyeti 11 522 551 TL olup ülke ekonomisine yıllık 1 319 530 TL zirai gelir artışı sağlayacaktır.