Menüler

İSYKK Taşkın Gündemi ile Toplandı.

08.12.2017

     20 Mayıs 2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uygulaması kapsamında Koordinatörlüğü Balıkesir Valiliği, sekretaryası Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Balıkesir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 3. Toplantısı 07 Aralık 2017 Perşembe günü saat 14:00 ‘da DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Çayırhisar Tesisleri Konferans Salonunda yapıldı.

     Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü KARA Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi ŞAHİN,  Balıkesir İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile toplantı gündeminin Taşkın Mevzuatı ve Dere Yataklarına Yapılan Müdahaleler olması nedeniyle İlimiz sınırları içerisindeki Kaymakamlıklar ve Belediye Başkanlıkları katılımda bulundu.

     Toplantıda; Bölge Müdürlüğümüz İşletme Bakım Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Hakan ESER, Taşkın Mevzuatı ve Dere Yataklarına yapılan Müdahaleler konulu sunumunu gerçekleştirdi.

     Toplantıya katılım sağlayan kurul üyelerinin konu ile ilgili soruları cevaplandırılmasının ardından, görüş ve öneriler alındı ve Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi ŞAHİN tarafından belediye sınırları içerisinde imara açılan ve açılması planlanan taşkına müsait alanlarda önlem alınabilmesi için yapılacak uygulamalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

     Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü KARA tarafından toplantıya son verildi.