Menüler

İvrindi ve Gökçeyazı Ovalarına Can Suyu Ardıçtepe Barajından…

27.12.2017

     


     Balıkesir ilimizde çalışmaları devam eden İvrindi ve Gökçeyazı Ovaları Sulaması inşaatı işi kapsamında % 37 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.

     Ana su kaynağını Ardıçtepe Barajı’nın oluşturduğu sulama projesinde, toplam 126 bin metrelik boru hattı şebekesi imalatı yapılacak olup, 45 177 metre boru hattı şebekesi imalatı tamamlandı. 36 620 dekar zirai arazinin sulanmasının hedeflendiği proje kapsamında, 2017 yılı birim fiyatları ile dekar başına 1003 TL gelir artışı sağlanacaktır.

     Projenin 02.01.2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.