Menüler

Kuzey Ege Havza Yönetim Heyeti’nin 2017 Yılı Toplantısı Çanakkale’de Gerçekleştirildi...

02.01.2018     20 Mayıs 2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren revize Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereğince, Koordinatörlüğü Çanakkale Valiliği, sekretaryası DSİ 252. Şube Müdürlüğü tarafından üstlenilen, Kuzey Ege Havza Yönetim Heyeti 2017 yılı Toplantısı 27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 14:00 ‘da Çanakkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

     Çanakkale Vali Yardımcısı Sayın Cezmi BATUK Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Vali Yardımcısı Sayın H. Volkan KÖKSAL, DSİ 25. Bölge Müdürü Sayın Rahmi ŞAHİN ve Havza Yönetim Heyeti’nde yer alan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılmışlardır.

     Çanakkale Vali Yardımcısı Sayın Cezmi BATUK konuşmalarında; havza yönetim heyetinin en önemli görevinin, havzadaki suların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasında sorumluluğu bulunan kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, havza koruma eylem planlarında yer alan iş takvimlerinin yürütülmesi olarak değerlendirmiştir.

     Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planları Takip Şube Müdürü Sayın Altunkaya ÇAVUŞ tarafından “Kuzey Ege Havza Koruma Eylem Planlarında Güncel Durum” ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir.

     Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Havzaları Şube Müdürlüğünden Sayın Sedat GÖK tarafından “İçme ve Kullanma Suyu Havzalarının Korunması Hakkında Yönetmelik” ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir.

     Toplantının son bölümünde ise İllerde gerçekleştirilen İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları ile ilgili bilgi verilerek, Kuzey Ege Havza Yönetim Heyetine havale edilen hususlar sekretarya tarafından heyete aktarılmış ve heyet üyelerinin yazılı olarak sunduğu gündem önerileri çerçevesinde heyet üyelerinin soru, görüş ve önerileri alınmıştır.

     Kuzey Ege Havza Yönetim Heyeti Başkanı Çanakkale Vali Yardımcısı Sayın Cezmi BATUK tarafından gelecek toplantı gündeminin belirlenmesiyle birlikte toplantıya son verilmiştir.