Menüler

Bayramiç - Yassıbağ Barajı 2018 Yılı Sulama Sezonunda Hizmette…

17.01.2018     Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde bulun Yassıbağ Barajı kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve gövde yüksekliği temelden 40,80 m dir. Baraj rezervuarda depolanacak 2,4 milyon m3 su ile 5180 dekar zirai arazi sulanacaktır.

     Baraj gövde dolgusu %98 aşamasında olup, sulama inşaatı ile beraber işin genelinin fiziki gerçekleşme oranı  %94 mertebesindedir.

     2018 yılı sulama sezonunda yöre halkının hizmetine sunulması hedeflenen işin tamamlanması ile toplam 6.003.620 yıllık net gelir artışı sağlanacaktır.