Menüler

Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Sınava Katılmaya Hak Kazananların Sözlü Sınav Tarih ve Saatleri

06.03.2018
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin, Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişine İlişkin Sınava Katılmaya Hak Kazananların Sözlü Sınav Tarih ve saatlerinin bulunduğu liste aşağıda yayımlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 14 ncü maddesinin 2 nci bendine göre yapılan söz konusu bu ilan, tebliğ hükmüne geçer ve Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır. 

 

Sınav Listesi