Menüler

Balya – Orhanlar Göletinde Su Seviyesi Hızla Yükseliyor…

06.04.2018     İnşaat çalışmaları ile birlikte tüm üniteleri tamamlanan ve 28.12.2017 tarihi itibari ile su tutulmaya başlanan Balya –Orhanlar göletinde su seviyesi hızla yükseliyor.

     Temelden yüksekliği 22.5 metre olan Orhanlar göletinin rezervuarında depolanacak 800.000 m3 su ile toplamda 1110 dekar zirai arazinin sulanması hedeflenmektedir.

     Yöre halkı için büyük önem arz eden proje ile dekar başına 1.627 TL gelir sağlanacak ve bu sayede çiftçinin tarımsal faaliyet anlamında da memnuniyeti artacaktır.