Menüler

20.01.2020 tarihi itibari ile DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nde toplam 601 personel çalışmaktadır.

172 teknik hizmetler personeli, 49 genel idare hizmetleri personeli, 2 sağlık personeli, 2 avukat, 1 biyolog, 13 yardımcı hizmetler sınıfı personeli olmak üzere toplam 239 memur; 155 daimi işçi ve 155 KHK(696) kapsamında işçi olmak üzere toplam 331 işçi personel ve ayrıca 31 Sözleşmeli (4B) personel mevcuttur.

Teknik Hizmetler 172
Genel İdari Hizmetler  49
Doktor    1
Hemşire    1
Avukat    2
Biyolog    1
Yardımcı Hizmetler  13
Daimi İşçi  155  
696 KHK İşçi 176
4/B Sözleşmeli Personel  31
TOPLAM 601 


TEKNİK PERSONEL DURUMU
Mühendis
İnşaat 49
Ziraat  17 
Makine 14
Elektrik  4
Maden  1
Meteoroloji  3
Kimya  3
Harita  6
Jeoloji 11
Jeofizik  4
Çevre  4
Orman  1
Elektrik-Elektronik  2
Endüstri   1
Bilgisayar   3 
Elektronik ve Haberleşme   1  
Mimar  1
Su Ürünleri  2
Tütün Teknolojisi  1
Metalurji   1  
TOPLAM 129
   
Tekniker 27
Teknisyen 14
Teknik Ressam  1
Rasatçı  1
GENEL TOPLAM 172