Menüler

18.01.2016 tarihi itibari ile DSİ 25. Bölge Müdürlüğü'nde toplam 562 personel çalışmaktadır.

167 'si teknik hizmetler personeli, 72 'si genel idare hizmetleri personeli, 2 'si sağlık personeli, 2 'si avukat, 1'i biyolog, 17 yardımcı hizmetler sınıfı personeli olmak üzere toplam 261 memur; 290 daimi işçi ve 1 geçici işçi (rasatçı) olmak üzere toplam 291 işçi personel ve ayrıca 4C kapsamında 10 personel mevcuttur.

Teknik Hizmetler 167
Genel İdari Hizmetler 72
Doktor 1
Hemşire 1
Avukat 2
Biyolog 1
Yardımcı Hizmetler
17
Daimi İşçi
290
Geçici İşçi (rasatçı)
1
4/C Geçici Personel 10
TOPLAM 562

TEKNİK PERSONEL DURUMU
Mühendis
İnşaat 51
Ziraat
19
Makine 15
Elektrik 3
Maden 1
Meteoroloji 3
Kimya 4
Harita 10
Jeoloji 13
Jeofizik 2
Çevre 2
Orman 1
Elektrik-Elektronik 1
Bilgisayar
1
Elektronik ve Haberleşme
1
Mimar 1
Su Ürünleri 1
Tütün Teknolojisi
1
Metalurji
2
TOPLAM 132
   
Tekniker 24
Teknisyen 8
Kimyager
1
Teknik Ressam
1
Rasatçı
1
GENEL TOPLAM 167