Menüler

SULAMA PROJELERİ

          880 311 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 284 140 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 206 795 hektar civarındadır. 6 744 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 112 542 hektarlık bölümü ( %51 )  sulanmaktadır. 62 302 hektarlık bölümü ( %28 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 46 368 hektarlık bölüm ( %21 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 


Yüzölçümü   24 232 km2
Tarıma elverişli arazi 880 311 ha
Sulanabilir arazi 510 847 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları   98 125 ha
Planlama projelendirme aşaması   46 368 ha
Yatırım programı aşaması  62 302  ha
İşletme aşaması 112 542 ha
DSİ Yer altı Sulamaları     6 744 ha
İşletme aşaması     6 744 ha
   
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış      663 mm
Toplam su potansiyeli   5 867 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu   5 535 hm 3 / yıl
Yer altı suyu      332 hm 3 / yıl
   
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli    81,91 MW  % 100      –292.31 GWh/yıl   % 100
1. Ön İnceleme Aşaması      17,5 MW  % 21          95,90 GWh/yıl   % 33
2. Planlama Aşaması    26,03 MW  % 32          69.11 GWh/yıl    % 24
3. Planlama ve kesin projesi tamamlanan        3,4 MW  % 4            14.10 GWh/yıl    % 5
4. İnşa halinde olan          0 MW   % 0                  0 GWh/yıl    % 0
5. İşletmede olan     34,7 MW   % 42          113.2 GWh/yıl    % 39