2021 YILI İŞÇİ ALIMI İLE KURUMUMUZA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

27.10.2021 / Gösterim Sayısı : 2661 / Arşiv

2021 YILI İŞÇİ ALIMI İLE KURUMUMUZA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüze alımı yapılacak olan Daimi İşçi kadroları için yapılan Yazılı, Sözlü ve Uygulama sınavları sonucunda Asil listede yer alan adayların aşağıda istenilen belgeler ve İş-Kur ilanında pozisyonlar için aranılan özel şartlarda belirtilen belgelerin asılları ile (EK-2) Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formunu doldurmaları ve  (EK-1) Dilekçe Örneği ekinde  01.11.2021 – 12.11.2021” tarihleri arası DSİ 25. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü’ ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:


* Kimlik Kartı Fotokopisi

* Mezuniyet Belgesi / (Aslı veya noter tasdikli sureti)

* İkametgah Belgesi / (E-Devletten çıktısı alınabilir)

* Adli sicil kaydı / (E-Devletten çıktı alınabilir)

* Seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (devlet hastanesi veya özel hastane) alınmış SAĞLIK KURULU RAPORU / (ASLI)

* Sağlık Bakanlığı’ndan onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş PSİKOTEKNİK RAPORU / (ASLI)

* Son 3 Ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

* Askerlik Durum Belgesi / (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) / E-Devletten çıktı alacaklar için; Belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.

* Öncelik Belgesi / (Asil adaylardan öncelikli olanlardan istenilecek)

* Pozisyon ilanının özel şartlarında aranılan belgelerin aslı veya noter onaylı sureti (08.09.2021 tarihli ilanımızdaki tabloda yer almaktadır)

* Dilekçe (EK-1)

* Kamu Kurumuna ilk defa işçi olarak atanacaklar için Başvuru Formu (EK-2)

 

(EK-1) Asil Olarak Atananlara Ait DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx


(EK-2) Kamuya İlk Defa Atanacaklar İçin BAŞVURU FORMU.docx

NOT: BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDE OLUP, SINAV SONUÇLARI İÇİN ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.