Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

880 311 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 284 140 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 206 795 hektar civarındadır. 6 744 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 112 542 hektarlık bölümü ( %51 )  sulanmaktadır. 62 302 hektarlık bölümü ( %28 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 46 368 hektarlık bölüm ( %21 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 


Yüzölçümü  24 232 km2
Tarıma elverişli arazi880 311 ha
Sulanabilir arazi510 847 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları  98 125 ha
Planlama projelendirme aşaması  46 368 ha
Yatırım programı aşaması 62 302  ha
İşletme aşaması112 542 ha
DSİ Yer altı Sulamaları    6 744 ha
İşletme aşaması    6 744 ha
  
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış     663 mm
Toplam su potansiyeli  5 867 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu  5 535 hm 3 / yıl
Yer altı suyu     332 hm 3 / yıl
  
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli   81,91 MW  % 100      292.31 GWh/yıl   % 100
1. Ön İnceleme Aşaması     17,5 MW  % 21          95,90 GWh/yıl   % 33
2. Planlama Aşaması   26,03 MW  % 32          69.11 GWh/yıl    % 24
3. Planlama ve kesin projesi tamamlanan       3,4 MW  % 4            14.10 GWh/yıl    % 5
4. İnşa halinde olan         0 MW   % 0                  0 GWh/yıl    % 0
5. İşletmede olan    34,7 MW   % 42          113.2 GWh/yıl    % 39